Flere gode fordele med flis i haven
Ved at udlægge barkflis eller træflis i bede eller under hækken opnår du flere gode fordele:

•Med flis kan man undgå ukrudt, hvis man udlægger et lag på min. 10 cm
•Med flis holder man på fugten i jorden og mindsker risikoen for udtørring af planter og bede
•Med flis beskytter man jorden mod erosion og sammenpresning
•Med flis afgives næring til jorden ved formuldningen

Hvis du er i tvivl om Træflis og Barkflis så giv os et kald på vores telefon.