Prisgaranti

  • Priserne skal kunne sammenlignes med priser fra en dansk webshop eller butik med CVR-nummer

  • Det er altid 1 stk. prisen inklusiv den billigste levering som prisgarantien omfatter

  • Varen skal være på lager i samme kvalitet samt farvevariant og kunne købes og leveres indenfor max fem dage


Hvis ovenstående betingelser er overholdt, så kontakt os på;

kontakt@sandshoppen.dk eller

på tlf. 41 200 800 og vi vil sørge for, at du får Danmarks skarpeste priser.