Guides og info om leveringstyper

Se film om vores leveringstyper her.
Tip-levering er en levering hvor en lastbil kommer og aftipper/aflæsser en mængde materiale i en eller flere dynger også kaldet løs vægt.
Vil du gerne være fri for at have en bunke grus, sand eller sten liggende i din indkørsel, på din græsplæne eller på dit fortov så kan levering i bigbags/storsække være løsningen.
Selvom du har en hæk eller et plankeværk, der omkranser hus eller have, er det ingen hindring, hvis du skal have leveret jord, grus, sand, sten eller flis lige, hvor du har behov for det.