Fokus på bæredygtighed og miljø

Fokus på bæredygtighed og miljø

Firmaet bag Sandshoppen.dk (HV-transport) har en moderne vognpark med nyt og miljørigtigt udstyr.

Det medvirker til en miljørigtig transport og håndtering af de materialer, vi leverer, og virksomheden bidrager dermed til at støtte op om miljøet og den bæredygtige udvikling.  

Genanvendelse af byggematerialer (tegl, brokker og beton m.m.)

Stadigt stigende krav om et renere miljø gør det nødvendigt at fokusere på genanvendelse af brugte bygge- og anlægsmaterialer.

Ved genbrug undgås deponering af miljøskadeligt og uomsætteligt affald i naturen, ligesom der reduceres på brugen af primære råstoffer.

Sandshoppen.dk har derfor modtagelse af kildesorteret beton og tegl fra nybyggeri, renovering, nedrivning samt lednings- og andre anlægsarbejder.

På moderne sorterings- og knuseanlæg vil de afhentede materialer blive knust og forarbejdet til ressourcebesparende nye byggematerialer som alternativ til fx stabilgrus.