Transportvirksomheden bag Sandshoppen bliver mere miljøvenligGrøn transport 1


 Grøn transport 2

Køb af Danmarks første biogas-drevne 50 tons lastbil

HV-transport, som står bag Sandshoppen.dk, har investeret i Danmarks første biogas-drevne 50 tons tunge lastbil. For at støtte op om den grønne omstilling har HV-transport, med støtte fra Vejdirektoratets klimapulje til omstilling af erhvervstransport, købt en lastbil af mærket Scania 410 HK, der kan køre på CO2-venlig biogas. Hermed tager virksomheden et vigtigt skridt hen imod et mere klimavenligt Danmark.

En miljørigtig investering med udfordringer

Lastbiler, der kører på komprimeret biogas, er klima- og miljøvenlige, idet de har mindre partikelforurening og sparer store mængder CO2. Samtidig støjer de mindre end lastbiler med en dieselmotor.

Men omstillingen til at køre på biogas kommer også med udfordringer. Dels er det nødvendigt at oprette biogastankstationer i området, hvor lastbilerne skal køre, idet biogas-lastbilerne kræver oftere påfyldning. Dels kommer en vognmand, der vælger at omlægge fra at køre på diesel til at køre på biogas, til at betale højere energi og CO2-afgifter. Derfor er der brug for at sikre omlægningen af erhvervstransporten til biogas bedre vilkår.

Dialogmøde med interessenter, eksperter og politikere

For at adressere nogle af disse udfordringer og spørgsmål arrangerede HV-transport d. 14. juni 2021 et dialogmøde, hvor politikere, eksperter, interessenter og pressen var inviteret.

Her havde aktører fra biogasbranchen, lastbilproducenter og brancheorganisationer mulighed for at komme til orde og stille spørgsmål til politikerne omkring fx den grønne transportaftale og afgiftsspørgsmålet.

Direktør for HV-Transport, Poul Jørgensen rundede dagen af med følgende udsagn:
- Jeg synes, at det var et godt dialogmøde. Jeg tror, at vi fik vækket politikerne lidt og fik klædt
dem lidt bedre på. Jeg tror ikke, at vi skal vente til en ny grøn transportaftale i 2025, før der
sker noget på biogas-området, vurderer han.

Perspektiverne for HV-transport og Sandshoppen.dk

Købet af den biogas-drevne lastbil er blot et af flere initiativer i forhold til at reducere udledningen af CO2. Virksomheden investerer løbende i en opgradering af vognparken med købet af de nyeste og mest miljøvenlige lastbiler på markedet, hvilket har til formål at støtte op om den grønne omstilling af den tunge transport.

Derudover deltager chaufførerne løbende i kurser omkring effektiv kørsel, som skal sikre, at man minimerer forbruget af brændstof.


Grøn transport 3


Grøn transport 4