Etablering af indkørsel

Det er vigtigt at gøre forarbejdet grundigt, hvis du vil etablere en ny indkørsel som kan holde i mange år uden at få kørespor og andre ujævnheder. Begynd projektet med at vælge den belægning du ønsker i din indkørsel.

Belægningssten eller betonfliser i indkørsel

Vær opmærksom på, at jo større stenens overflade er, jo tykkere skal stenen være for ikke at knække under vægten af tunge køretøjer. Vælg evt. en kantsikring da dette er med til at mindske risikoen for udskridning.

Grav ca. 34 cm af så der er plads til at opbygge et solidt underlag. Det er vigtigt med det rigtige underlag, da dette er med til at lede regnvand hurtigt væk og dermed forebygge at der med tiden sker en underminering af din indkørsel.

Opbyg et lag af ca. 19 cm bundsikringssand med en hældning på mellem 25 og 40 promille, hvilket svarer til 2,5-4 cm fald pr. meter.
Herefter skal du lægge et lag af stabilgrus på ca. 12 cm. Dette lag sikrer, at din indkørsel kan modstå vægten af tunge køretøjer. Det er vigtigt, at dette lag komprimeres med en pladevibrator, så det bliver helt fast. Faldet skal være ca. det samme som på dit lag af bundsikringssand.

Ovenpå laget af stabilgrus lægger du endnu et lag af bundsikringssand. Dette lag skal være ca. 3 cm tykt, således du kan bruge det til at afrette i, når du lægger din belægning. Igen er det vigtigt at tage pladevibratoren i brug, så overfladen bliver helt jævn.

Læg forsigtigt dine belægningssten uden at lave ujævnheder i sandet og fyld løbende fugerne op med fugesand.
Når alle belægninssten er lagt fordeles et lag af fugesand i hele indkørslen, hvorefter der fejes grundigt i alle retninger, så alle fuger fyldes med fugesand.

Granitskærver i indkørsel

Vælger du at lægge granitskræver i din indkørsel skal du grave ca. 34 cm af, for at sikre plads til et solidt underlag. Læg så et lag af bundsikringssand på ca. 19 cm, for at sikre at regnvand kan ledes hurtigt og effektivt væk.

Herefter lægger du et bærelag af stabilgrus på ca. 12 cm. Det er vigtigt, at dette lag komprimeres med en pladevibrator, så det bliver helt fast. Herefter fordeles et lag af stenmel på ca. 3 cm. Vi anbefaler, at du anvender stenmel i samme farve som de skærver, du har valgt til din indkørsel.

Du kan nu fordele dine granitskærver i indkørslen i et lag på ca. 4-5 cm.

Inden du vælger granitskærver til din indkørsel, bør du være opmærksom på, at snerydning er vanskeligt i en indkørsel belagt med granitskærver. Granitskærverne har dog til gengæld den fordel, at der sjælden kommer ukrudt på et areal med denne belægning.

Er du i tvivl om, hvilke materialer du skal bruge eller mængden af materialer, så er du altid velkommen til at kontakte os.